Chính Sách Bảo Mật của taihitclub.wiki

1. Mục đích và Phạm vi Áp dụng Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho mọi thông tin mà taihitclub.wiki thu thập từ người dùng thông qua website và ứng dụng di động.

2. Thông Tin Được Thu Thập Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký, đăng nhập, thực hiện giao dịch hoặc tham gia các sự kiện trên website. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

  • Xác minh danh tính và bảo mật tài khoản.
  • Cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi (nếu bạn đồng ý).
  • Tuân thủ các quy định pháp lý.

4. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính được áp dụng để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không phép thông tin của bạn.

5. Chia Sẻ Thông Tin Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Các đối tác dịch vụ được ủy quyền để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi.
  • Khi cần thiết tuân thủ quy định pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

6. Quyền Truy Cập và Chỉnh Sửa Thông Tin Bạn có quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Chúng tôi có quyền cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website.

8. Liên Hệ Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [địa chỉ email/điện thoại].